Uçak Teknolojisi Pr.

Anasayfa » Uçak Teknolojisi Pr.

Uçak Teknolojisi Programının amacı sivil havacılık sektörünün “uçak teknisyeni” ihtiyacını karşılayacak teknik elemanlar yetiştirmektir. Program süresince öğrencilerin tüm teorik eğitimleri uygulamalı eğitimler ile zenginleştirilerek, öğrendiklerini kapsamlı bir şekilde uygulayabilecekleri staj gibi olanaklar da öğrenciye sağlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programları ve mesleki yabancı dil bilgisini en gelişmiş teknoloji ve alanında uzman eğitim kadrosu tarafından verilmektedir.

Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programında öğrenciler ön lisans düzeyinde 2 yıllık bir eğitim almaktadır. Gördükleri dersler ve staj, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin alt yapısını oluşturacak şekilde planlanmış olup, Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler Temel Elektrik, Temel Uçak Bilgisi, Uçak Malzemeleri ve Donanımı, Pistonlu Motorlar teorik derslerini almakla birlikte, staj gibi uygulamalı eğitimlere de katılacaklarıdır.

Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programı’nın ikinci yarıyılı sonunda yaz döneminde öğrenciler 30 (otuz) işgünü iki yüz kırk (240) saat olarak uygulamaları planlanmıştır. Stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek ve görev yapacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır.

Öğrenci Destek Hattı