Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Birlikte başarmaya odaklı ve kurum kültürüne sahip, ulusal ve küresel ölçekteki gelişme ve yeniliklere uyum sağlayacak bir Meslek Yüksekokulu olarak; çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun insan gücü yetiştirmek, sektörel ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaktadır.

 

Vizyonumuz

Güncel gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip ederek nitelikli ve modern mesleki eğitim vermek, donanımlı ve nitelikli mezunlar yetiştirerek sektörel alanda gelişmeye ve toplumsal ilerlemeye katkı sağlamaktır.

 

İlke ve Değerlerimiz

 • Atatürk İlkelerine bağlı,
 • Evrensel etik değerlere sahip,
 • İnsan haklarına saygılı,
 • Akılcı ve bilimsel,
 • Çalışkan,
 • Verimli,
 • Güvenilir ve adil,
 • Paydaş memnuniyeti odaklı,
 • Sorumluluk sahibi ve Hesap verebilen,
 • Şeffaf,
 • Rekabetçi,
 • Bilgi toplumu oluşturmada öncü ve yenilikçi,
 • Kendini ifade edebilen,
 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmak.
Öğrenci Destek Hattı